6. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE VŠEOBECNÝCH SESTER A RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ KATETRIZAČNÍCH SÁLŮ

Hotel Sepetná - Ostravice, 7. - 8. října 2021

Galerie přípravy konference a Fogáš Galerie 1. den Galerie 2. den

Vážené dámy a pánové,
        dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali do malebného hotelu Sepetná – Ostravice, na 6. Celostátní konferenci všeobecných sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí, která se uskuteční v Hotelu SEPETNÁ – Ostravice, ve dnech 7 - 8. 10. 2021.
        Podzimní období se pro konferenci stalo již tradicí, stejně jako interdisciplinární zaměření konference s cílem vzájemného profesního obohacení, odborného růstu a přátelského setkání. Šestý ročník konference přinese nové poznatky a pohledy z oblasti intervenční neuroradiologie, angiolologie, kardiologie, perioperační péče, následné péče, pedagogiky i technických oborů. Propojení širokého spektra oborů, které úzce souvisí s prací na katetrizačních sálech, potvrzuje interdisciplinaritu konference a řadí ji mezi ojedinělé v České republice. Novinkou letošní konference bude vytvoření sborníku a jeho vydání v elektronické podobě. Věříme, že, díky postupujícímu očkování i značnému promořeni, budeme moci kongres uspořádat v klasické, prezenční formě.

        Těšíme se na setkání s vámi na Ostravici, v říjnu 2021.

        S pozdravem za organizační tým

Bc. Ivan Capulič, DIS

Organizátor a koordinátor konference


Bc. Ivan Capulič, DIS

doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

Garant konference


doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Místo akce

Hotel SEPETNÁ, Ostravice

Termín konference

7. - 8. října 2021

Registrace účastníků konference
středa 6.10.2021: 17:00 - 20:00 hod.
čtvrtek 7.10.2021: 08:00 - 12:00 hod.

Pořadatel konference

Fakultní nemocnice Ostrava, Radiodiagnostický ústav,
Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie

Odborný garant konference
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

Fakultní nemocnice Ostrava
Důležité termíny

Registraci k aktivní účasti zašlete prosím nejpozději do 20. 9. 2021.
Registraci k pasivní účasti zašlete prosím nejpozději do 3. 10. 2021 12:00.

Maximální délka přednášky: 10 - 15 minut. Konečná délka přednášky aktivních účastníků bude upřesněna v programu.
Vzhledek k tvorbě sborníku požadujeme ke každé aktivní účasti abstrakt přednášky.

Audiovizuální technika

Dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. Laserového ukazovátka, náhledový monitor.
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.
Videa do přednášek doporučujeme vkládat ve formátu *.avi nebo *wmv.
Možno připojit i vlastní zařízení s operačním systémem iOS a promítat přednášku z něj.

Potvrzení o účasti

Každý účastník obdrží po ukončení konference potvrzení o účasti v emailové korespondenci.
Účastníci ze Slovenské republiky obdrží i kredity za účast na této akci dle Slovenské komory nelékařských pracovníků.

Registrační poplatky

Aktivní účast
0,- Kč

Pasivní účast
Všeobecná sestra - 2200,- Kč
Radiologický asistent - 2200,- Kč
Lékař - 2500,- Kč
Student LF OU - 500,- Kč

Společenský večer je v ceně registračního poplatku.
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení a oběd během prvního dne konference, vstup na společenský večer, konferenční materiály a DPH.

Organizační a technické zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o.
IČ: 25374761, DIČ: CZ25374761
http://www.sanopharm.cz

Kontakt
Mgr. Petr Salomon, tel.: +420 775 578 478,
p.salomon@sanopharm.cz
Ing. Dana Salomonová, tel.: +420 736 627 792,
dana.salomonova@sanopharm.cz

Bankovní spojení (registrační poplatky)
1002056213/2700 UniCredit Bank CR a.s.
IBAN: CZ51 2700 0000 0010 0205 6213
BIC: BACX CZPP
VS: číslo přidělené při registraci

Ubytování

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám na základě vyplněného rezervačního fomuláře .

Zde nabízené ubytování je pro účastníky konference za zvýhodněné ceny k standártním hotelovým cenám. Bližší informace o ubytování a volných pokojích Vám sdělí Ing. Dana Salomonová, tel.: +420 736 627 792, dana.salomonova@sanopharm.cz

Ubytování

Hotel SEPETNÁ, Ostravice
Dvoulůžkový pokoj
        1 900,- Kč / pokoj / noc
Bungalov pro 4 osoby
        2 800,- Kč / bungalov / noc
Bungalov pro 2 osoby
        2 000,- Kč / bungalov / noc

Hotel Ondráš
Dvoulůžkový pokoj
        1 700,- Kč / pokoj / noc

Dlaší informace
V případě zájmu o jednolůžkový pokoj je potřeba uhradit cenu dvoulůžkového pokoje.
Při maximálním využití ubytovací kapacity hotelu budou účastníci ubytováni v pořadí došlých přihlášek.
Při ubytování se hradí poplatek 20 Kč/osoba/noc - lze uhradit pouze v hotovosti na recepci hotelu.

Místo akce

Hotel SEPETNÁ
Ostravice 0956,
739 14 Ostravice
http://hotel.sepetna.cz

Mapa

Otevřít v https://mapy.cz/
https://mapy.cz/

18:00 - 20:00 Hotelová recepce

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Registrace účastníků v hotelové recepci

18:00 Hotelová restaurace

UVÍTACÍ VEČER

Přátelské posezení u cimbálové muziky Fogáš

08:00 - 12:00 Hotelová recepce

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Registrace účastníků v hotelové recepci

09:00 - 09:45 Medvědí rokle

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Hosté Havrlant J., Eliáš P., Polanská P., Krahula O., Nociarová M., Procházka V., Pomaki M.

09:45 - 11:00 Medvědí rokle

I. BLOK

Předsednictví - Eliáš P., Krahula O. Šamajová M.

Historie intervenční radiologie

Eliáš P. - FN Ostrava

Vaskulární intervence ve FNO - přehled

Procházka V., Capulič I., Jonszta T., Czerný D., Krajča J. - FN Ostrava

Profil absolventa magisterského studia Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, pro radiologické asistenty očima garanta oboru

Vomáčka J., Heřman M. - FZV UP Olomouc

Radiační ochrana na katetrizačních sálech

Krahula O. - ÚVN Praha

11:00 - 11:30

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

Doprovodná výstava firem

11:30 - 12:30 Medvědí rokle

II. BLOK

Předsednictví - Procházka V., Pomaki M., Procházková P.

CMP historie intervenční léčby ve FNO

Procházka V., Jonszta T., Czerný D., Krajča J. - FN Ostrava

Mozková aneurysmata endovaskulární léčba

Capulič I., Procházka V. - FN Ostrava

Epistaxe

Procházková P., Matoušek P. - FN Ostrava

Endovaskulární léčba epistaxe

Jonszta T., Procházka V., Czerný D., Krajča J. - FN Ostrava

12:30 - 14:00 Hotelová restaurace

PŘESTÁVKA NA OBĚD

14:00 - 15:30 Medvědí rokle

III. BLOK

Předsednictví - Jonszta T., Wedlich D., Dudíková J.

CT Force a vyšetření srdce

Křivánková K. - FN Ostrava

Porovnání radiační zátěže u CT zařízení s jedním a dvěma zdroji záření při CT koronarografii s retrospektivní EKG segmentací

Smutná M., Jonszta T. - FN Ostrava

Dojde se při měření parametrů anulu z CT vyšetření pro plánování TAVI ke stejným hodnotám nezávisle na softwaru anebo na hodnotiteli?

Wedlich D. - IKEM Praha

Rozdílný přístup, stejný cíl, v katetrizační léčbě aortální stenózy

Funioková V., Dudikova J. - FN Ostrava

TAVI-PCI-co vše se může stát

Madry R., Klemsová L. - FN Ostrava

MitraClip...druhá šance

Dudíková J., Funioková V. Capulič I., Mrózek J. - FN Ostrava

15:30 - 16:00

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

Doprovodná výstava firem

16:00 - 17:30 Medvědí rokle

IV. BLOK

Předsednictví - Jelínek P., Novotný V., Madry R.

LUCAS 2 - Dobrý sluha, nebo zlý pán?!

Novotný V., Almawiri A. - FN Hradec Králové

Embolizace poranění slezin a játer

Jonszta T., Procházka V., Czerný D., Krajča J. - FN Ostrava

Stentgrafty ve FN Ostrava

Chalachan P., Capulič I. - FN Ostrava

Traumatické poranění hrudní aorty 17 let.

Procházka V., Jonszta T., Czerný D., Krajča J. - FN Ostrava

Střelná poranění

Novotný V., Hejna P. - FN Hradec Králové

Pseudoaneurysma renální artérie po transplantaci ledviny

Jelínek P. - FN Hradec Králové

17:30 - 20:00 Hotel Sepetná a okolí

VOLNÝ ČAS

20:00 - 02:00 Hotelová restaurace

VEČEŘE S RAUTEM

09:00 - 10:30 Medvědí rokle

V. BLOK

Předsednictví - Jalůvka F., Capulič I., Kusínová P.

Spolupráca sestry a rádiologického technika pri intervenčných výkonoch u dialyzovaných pacientov

Bôžiková M., Kubelová K. - FN Trenčín

Laparoskopie v cévní chirurgii

Jalůvka F., Ostruszka P., Jelínek P., Roman J. - FN Ostrava

Kamenné srde

Novotný V., Dušek J. - FN Hradec Králové

Fuzia modalit ako profesionalny nastroj pre intervencie EVAR

Brutovský J. - GE Healtcare

Telerádiologické systémy v Slovenskej republike

Chudý M. - SZU Bratislava

Angiografie, angioplastika a zavedení stentu do tepny u ischemické choroby dolních končetin - poster

Kusinová P., Capulič I. - FN Ostrava

Péče o akutního pacienta s infekci COVID 19 na katetrizačním sále angiolinky - poster

Bělíková A., Šamajová M., Capulič I. - FN Ostrava

Prevencia kardiovaskulárných ochorení vyšetrovaných angiograficky - poster

Jurašeková K., Tatran M., Horňáková A. - Prešovská univerzita - Prešov

10:30 - 11:00

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

Doprovodná výstava firem

11:00 - 12:00 Medvědí rokle

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Konzultace účastníků a vystavovatelů konference

12:00 Medvědí rokle

KONEC KONFERENCE

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Pořadatelé

Organizační a technické zajištění

Mediální partneři

Věcné dary

Zajímavosti

Vzhledem k tomu, že se naše konference nachází v malebném prostředí Beskyd, byla by škoda se nepodívat i po okolí. Pokud se budete chtít po konferenci zdržet a navštívit zajímavá místa, můžete využít tyto tipy na výlet.

Kontakt

Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Organizátor a koordinátor konference

Bc. Ivan Capulič, Dis.
ivan.capulic@fno.cz
Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava
Třída 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52
Tel.: +420 59 737 2172, 2175
Mob.: +420 737 134 746

Petr Novobilský
petr.novobilsky@fno.cz
Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
Třída 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52
Tel.: +420 59 737 4127
Mob.: +420 608 885 357

Organizační a technické zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o.
IČ: 25374761, DIČ: CZ25374761
http://www.sanopharm.cz

Kontakt
Mgr. Petr Salomon, tel.: +420 775 578 478,
p.salomon@sanopharm.cz
Ing. Dana Salomonová, tel.: +420 736 627 792,
dana.salomonova@sanopharm.cz