Program

Program konference si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

Středa 22. 10. 2014

17:00 - 19:00 Registrace účastníků

Čtvrtek 23. 10. 2014

8:00 - 16.00 Registrace účastníků

 

8:30 - 09:00 Slavnostní zahájení (Kongresový sál SAPPHIRE)

Hosté: Bc. Dobešová M., Doc. MUDr. Krupa P. CSc., Mgr. Koval S.,

Mgr. Krahula O., Doc. MUDr. Horáček J. CSc.

Čestní hosté:

Hlavní sestra ČR - ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolaní Mgr.Šmídová Alena

Přednosta Radiologické kliniky a katedry FN Hradec Králové

prof. MUDr. Krajina Antonín CSc.

Garant konference: MUDr. Procházka V., Ph.D., MSc.

 

9:00 - 11:00 Společná sekce zdravotních sester a radiologických asistentů (Kongresový sál SAPPHIRE)

Předsednictví: Dobešová M., Procházka V., Kapias P.

 1. Kam směřuje české ošetřovatelství? / 20 min. /
  Šmídová A.. - Hlavní sestra ČR - MZČR
 2. Transluminální angioplastika: 50ti leté výročí / 15 min. /
  Krajina A., Rosch J. - LFUK a FN Hradec Králové
 3. Zdravotnická dokumentace a dokumentace nemocnice - právní ochrana
  /15 min./
  Kapias P. - FN Ostrava
 4. Iatrogenní poranění v intervenční radiologii: prevence / 15 min. /
  Krajina A., Lojík M., Raupach V., Chovanec O., Renc O. - FN Hradec Králové
 5. Bezpečnostní proces u pacientů podstupujících intervenční výkony na katetrizačním sále / 15 min. /
  Procházková P. - FN Ostrava
 6. Datová bezpečnost a archivace dat v radiologii / 15 min. /
  Novobilský P., Korhelík K. - FN Ostrava
 7. Ochrana personálu při manipulaci s ostrými předměty / 10 min. /
  Ehrenbergerová V. - Molnlycke Health Care s.r.o. Praha

11:00 - 11:30 Kávová přestávka

 

11:30 - 12:30 Paralelní sekce zdravotních sester (Kongresový sál SAPPHIRE)

Předsednictví: Želízková, Škrivánková J.

 1. Anomální odstupy srdečních tepen / 10 min. /
  Novotný V. - FN Hradec Králové
 2. Radiální tepna před a po katetrizaci / 10 min. /
  Kohoutová M., Drvota L., Jirouš Š. - FN Plzeň
 3. Naše zkušenosti s injektorem kontrastní látky ACIST / 10 min. /
  Skřivánková J.- FN u Sv. Anny Brno
 4. Plicní hypertenze - problém dnešní doby / 10 min. /
  Maliňáková E., Tůmová D., Hemmyová I. - IKEM Praha
 5. Ošetřování radiálního přístupu bezprostředně po invazivních výkonech / 10 min. /
  Čapová P., Novosádová L., Koblížek R. - Kardiologické centrum AGEL a.s. Pardubice

 

11:30 - 12:30 Paralelní sekce radiologických asistentů (Kongresový sál Gold)

Předsednictví: Korhelík K., Krahula O.

 1. Lékařské ozáření a radiologické standardy pohledem aplikujícího odborníka / 10 min. /
  Krahula O. - ÚVN-VoFN Praha
 2. Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu / 10 min. /
  Mošová M., Korhelík K. - Ústav zobrazovacích metod LF OU Ostrava
 3. Role biomedicínského inženýra na katetrizačním sále / 10 min. /
  Král J., Podžorský M., Kejmarová R.- ÚVN-VoFN Praha
 4. Systém elektornického zdravotníctva aktuálny stav na Slovensku.
  / 10 min. /
  Gyurkovics P. - Nemocničná a.s., Malacky
 5. Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod / 10 min. /
  Korhelík K., Novobilský P. - Ústav zobrazovacích metod LF OU Ostrava

12:30 - 13:30 Přestávka na oběd - Restaurace Veduta, Benada Restaurant

 

13:30 - 13:45 Společná sekce zdravotních sester a radiologických asistentů (Kongresový sál SAPPHIRE)

 1. Prezentace workshopů a knihy Vaskulární diagnostika a intervenční výkony / 15 min. /
  Procházková P., Procházka V.

 

13:45 - 15:45

Předsednictví: Procházka V., Kolářová M.

 1. Management přednemocniční péče při podezření na CMP / 15 min. /
  Kolářová M., Zlá Š. - FN Ostrava
 2. Diagnostika CMP / 15 min. /
  Jonszta T., Křivánková K. - FN Ostrava
 3. Endovaskulární léčba CMP / 15 min. /
  Krajča J., Procházka V., Czerný D., Jonszta T.- FN Ostrava
 4. Péče o pacienta s CMP indikovaného k intervenčnímu výkonu / 15 min. /
  Šamajová M.- FN Ostrava
 5. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní CMP / 15 min. /
  Goldírová A., Piškulová J. - FN Ostrava
 6. Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě / 15 min. /
  Doleželová H. - FN Ostrava
 7. Intervenční léčba iCMP (statistika, fakta a iluze) / 15 min. /
  Procházka V. - FN Ostrava

15:45 - 16:15 Kávová přestávka

 

16:15 - 17:15 Paralelní společná sekce zdravotních sester a radiologických asistentů (Kongresový sál SAPPHIRE)

Předsednictví: Krupa P., Capulič I.

 1. Diagnostika intrakraniální žilní trombózy / 10 min. /
  Křivánková K., Jonszta T.- FN Ostrava
 2. Trombektomie uzávěru mozkového splavu / 10 min. /
  Vacková L., Teuberová H., Petreje P.- ÚVN-VoFN Praha
 3. Hormonální antikoncepce na vlastní oči / 15 min. /
  Capulič I., Kolářová M. - FN Ostrava
 4. Méně obvyklé příčiny ischemie dolních končetin u mladých žen - kazuistiky / 10 min. /
  Procházka D., Ouhrabková R., Staněk F., Dvořák M., Zubkovsky O. - Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

 

16:15 - 17:15 Paralelní společná sekce zdravotních sester a radiologických asistentů (Kongresový sál GOLD)

Předsednictví: Šamajová M., Goldírová A.

 1. "LEGENDA" studijní sestry v klinické praxi / 15 min. /
  Kusinová P., Robenková M., Procházka V. - FN Ostrava
 2. Víme, jak přistupovat k pacientům jiných kultur? / 10 min. /
  Šamajová M. - FN Ostrava
 3. Výzkumem k prevenci infekcí / 10 min. /
  Havlíček P., Fojtík L. - Hartman Rico a.s.
 4. Neřízená hypotermie a její řešení v praxi / 10 min. /
  Peřinová P. - Molnlycke Health Care s.r.o. Praha

17:15 - 17:30 Přestávka

 

17:30 - 18:50 Společná sekce zdravotních sester a radiologických asisstentů (Konferenční sál SAPPHIRE)

Předsednictví: Špak L´., Kandrová L., Koval S.

 1. Diagnostické modality pro zobrazování mozkových tepen / 10 min. /
  Pukýšová V. - Vítkovická neocnice Ostrava
 2. Angiografické stanovení mozkové smrti / 10 min. /
  Plačková H., Korhelík K. - Ústav zobrazovacích metod LF OU Ostrava
 3. Implantace stentgraftů ve Fakultní nemocnici Ostrava / 10 min. /
  Chalachan P., Šamajová M. - FN Ostrava
 4. Revaskularizační hybridní výkony / 10 min. /
  Kuczera J., Wierzgoň Z. - Nemocnice Podlesí Třinec a.s.
 5. Nevaskulárne a vaskulárne intervenčné výkony v oblasti pečene
  / 10 min. /
  Kandrová L. - FNsP FDR Banská Bystrica
 6. Mechanická rekanalizace systémem Crosser / 10 min. /
  Matušková J. - Vítkovická nemocnice Ostrava
 7. Škola zad v praxi pro katetrizační sály / 10 min. /
  Siňárová T., Šamalová H. - FN Ostrava

18:50 - 20:00 Volný čas

 

20:00 - 02:00 Společenský večer s tancem a raut - kongresový sál PLATINUM

(vyhrazeno pro účastníky platící společenský večer a zvané hosty)

 

Pátek 24. 10. 2014

 

9:00 - 10:00 Sekce workshopů

 

 1. Aortální intervenční metody - salónek ANTRACIT / 60 min. /
  Drozd P., Drozd T. - Cook Medical
 2. Bezpečí a intimita pacienta ve zdravotníckých zařízeních - salónek BERYL / 60 min. /
  Dobešová M. - FN Ostrava
 3. Mechanická trombektomie systémem Rotarex S - salónek STARLIT / 60 min. /
  Špak L., Černý D. - VÚSCH a.s., Košice, ADYTON s.r.o.
 4. Postprocessingové zpracování v oblasti vaskulárních intervencí - salónek SILVER / 60 min. /
  Brutovský J., Capulič I. - GE Healthcare, FN Ostrava
 5. Hojení ran a péče o defekty diabetické nohy - kongresový sál SAPPHIRE / 60 min. /
  Žižková R., Balažecová M. - FN Ostrava
 6. Vzdělávaní všeobecných sester - konferenční sál GOLD
  / 60 min. /
  Želízková I., Tůmová D. - IKEM Praha

 

10:00 - 10:30 Kávová přestávka

 

10:30 - 11:00 Vyhodnocení jednotlivých workshopů - kongresový sál SAPPHIRE

Předsednictví: Procházka V.

 1. Vyhodnocení jednotlivých workshopů / 30 min. /
  Brutovský J.,Dobešová M., Drozd P., Špak Ľ., Želízková I., Žižková R.

11:00 - 12:30 Společná sekce zdravotních sester a radiologických asistentů - kongresový sál SAPPHIRE

Úvodní slovo k tématům společné sekce / 5 min. /
Bednář V., Drahoňovský J.

 1. Time management - efektivní a smysluplná správa času / 25 min. /
  Drahoňovský J. - firma Firemní sociolog
 2. Mobbing a bossing - jak fungují, jak se projevují, jak je poznáme a jak se jim bránit / 25 min. /
  Hlušička P.- firma Firemní sociolog
 3. Pochvala - nejlepší motivační nástroj v každodenní praxi / 20 min. /
  Bednář V., Hlušička P. - firma Firemní sociolog

12:30 - 13:00

Slavnostní zakončení konference, poděkování a rozloučení se s účastníky konference, předání certifikátů

 

13:00 - 14:00

Závěrečný oběd

Generální partner
Boston Scientific

Hlavní partner
Adyton

Partneři
Acare
ARID
Prague Medical
DINA - HITEX
Martek Medical
Meditrade
Bracco
Covidien
Espomed
Mediform
Medical Imaging Systems
Mölnlycke Health Care
GE medical
Electric Medical Service s.r.o.
B. Braun
HARTMANN - RICO a.s.

Věcné dary
DALKIA | Česká republika
Mediální partneři
Časopis Praktická radiologie FLORENCE - časopis moderního ošetřovatelství
konference@angio.cz


TOPlist