Program

Hlavní témata konference:

Novinky

 • Iktový program v roce 2017 a mechanická revaskularizace CMP
 • Výzkumné projekty zaměřené na aplikaci moderních technologií, materiálů a postupů, aplikované ve výrobní i klinické praxi
 • Prezentace zahraničních účastníků

Sekce zdravotních sester

 • Perioperační péče o pacienta na katetrizačním sále
 • Edukace a komunikace s pacienty před a po intervenčním výkonu
 • Využití ošetřovatelského procesu na katetrizačním sále
 • Hemodynamické monitorování pacienta na katetrizačním sále
 • Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta před a po
  intervenčních výkonech
 •  

Sekce radiologických asistentů a biomedicínských inženýrů

 • Nové zobrazovací technologie v intervenční radiologii
 • Přínos CT a MR pro intervenční radiologii
 • Postprocessingové metody
 • Archivace dat a pacsové systémy
 • Využití vzdáleného přístupu v rutinní praxi
 • Datová bezpečnost
 • Volně přístupné DICOM prohlížeče využitelné v radiologii
 • Biomedicínská technika
 • Varia

Společná sekce

 • Hygienicko-epidemiologické zásady práce na katetrizačním sále
 • Ochranné bariérové pomůcky a jejich význam
 • Organizace provozu katetrizačního sálu
 • Intervenční endovaskulární diagnostické a terapeutické výkony v neuroradiologii, kardiologii a angiologii
 • Management poskytování první pomoci při vzniku CMP
 • Intervenční nevaskulární výkony
 • Jiné přístupové cesty k léčbě cévních onemocnění
 • Revaskularizační hybridní výkony
 • Standardní postupy u emergentních endovaskulárních výkonů
 • Rizika a komplikace endovaskulárních výkonů
 • Diagnostické neinvazivní vyšetření cév
 • Anesteziologická podpora u intervenčních výkonů
 • Zdravotní sestra a radiologický asistent ve výzkumných projektech
 • Možnosti vysokoškolského a specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí na katetrizačním sále
 • Psychologicko-sociální aspekty práce na katetrizačním sále
 • Varia
Generální partner


Hlavní partner


Partneři

Věcné dary

Mediální partneři
Časopis Praktická radiologie FLORENCE - časopis moderního ošetřovatelství
konference@angio.cz


TOPlist